Tetis slider media
Complexul de birouri şi depozite

Suprafaţa încăperilor de depozitare constituie mai mult de 4 600 metri pătraţi, reprezentând un sistem de depozite specializate legate reciproc din punct de vedere logistic, care sunt în stare să asigure prelucrarea şi păstrarea sigură a tuturor tipurilor de produse farmaceutice. Depozitul este utilat cu un sistem informaţional unic, cu tehnică de încărcat-descărcat modernă şi cu echipament special de depozitare. Aceasta permite de a asigura o operativitate maximă şi o exactitate în lucru a întregului colectiv.

Asortimentul maxim de mărfuri. La depozitul companiei TETIS din Chişinău permanent este prezent un asortiment larg de preparate. În acest proces se respectă toate cerinţele actelor normative privind păstrarea diferitor grupe de preparate; o atenţie deosebită se acordă respectării riguroase a regimurilor de temperatură; se duce un control riguros al termenelor de păstrare. Toate comenzile se asigură cu pachetul întreg de documentaţie (inclusiv cu certificate de calitate) pentru fiecare denumire de produs.