Despre companie
Tetis International – este un distribuitor farmaceutic naţional. Tendinţa principală a companiei constă în asigurarea necesităţilor farmaciilor şi instituţiilor medicale cu produse farmaceutice calitative pe întreg teritoriul republicii.
Citeste mai mult...
Personalul

TETIS este un colectiv unit de idei.
Personalul de înaltă calificare constituie încrederea în dezvoltarea cu succes a companiei. Coeziunea, perseverenţa în urmărirea scopului, căutarea soluţiilor noi - sânt trăsăturile care îi deosebesc pe colaboratorii companiei.

 

Angajarea personalului se efectuează după o evaluare minuţioasă şi multilaterală a capacităţilor profesionale ale persoanei, verificarea experienţei de muncă, şi include atât părerea conducătorilor de subdiviziuni, cât şi a colaboratorilor cu care va trebui să lucreze noul membru al colectivului.

 

Estimarea activităţii colaboratorilor se efectuează în baza indicilor obiectivi şi a dărilor de seamă regulate. Un indiciu foarte important este părerea clienţilor şi a partenerilor.

 

Motivarea personalului este un sistem complex căruia i se acordă o atenţie deosebită. În compania TETIS se folosesc metode de stimulare atât materială, cât şi nematerială. Cei mai buni colaboratori ai companiei sunt menţionaţi atât cu premii, cât şi prin recunoaşterea publică a succeselor lor. Asigurarea condiţiilor favorabile de muncă este prioritatea incontestabilă a administraţiei.

 

O atenţie deosebită i se acordă dezvoltării profesionale a personalului, ce cuprinde efectuarea reuniunilor şi cursurilor specializate cu cei mai buni specialişti străini. Un ajutor important în instruire îl acordă partenerii de după hotare, care organizează seminare şi treninguri tematice. În acest scop funcţionează sala de conferinţe.